Logg inn

Logg inn

Båtopplag generelt

Detaljer

Opptak, uttak og opplag av båter

Tider for organisert opp-/uttak blir annonsert i klubbhus og på nettsidene.Noen regler for deg som skal ta opp eller ut båten hos oss:

  • Vær på plass i god tid.
  • Sørg for å ha med deg alt nødvendig opplagsutstyr for å få plassert båten trygt på anvist plass.
  • Kranfører og traktorfører utfører sine oppgaver, veileder og anviser plass for opplag av aktuell båt.
  • Ha med deg nødvendig hjelp, eventuelt avtal på forhånd med andre som skal ta opp eller ut sin båt om at dere skal hjelpe hverandre. 
  • Etter uttak av båten skal opplagsplass ryddes for alt utstyr, og rester/søppel etter båtpussen skal fjernes. Se spesielt etter at det ikke ligger igjen skruer, spiker eller andre ting som kan føre til punktering av hjul på vogner og biler.
  • Kranførere sørger for å stenge kran og for opprydding rundt kranen etter endt skift.
  • Traktorfører setter på plass traktor og vogn(er) etter endt skift.

Se tider for opptak/uttak her
Er du i tvil om noe så ta kontakt med havnesjef.

   
© Gressvik Båtforening