Logg inn

Logg inn

Takster i Gressvik Båtforening 2017

Detaljer
Innskudd og medlemskontingent
Innskudd ordinært. Tilbakebetales ikke kr    3000,-
Tilleggsinnskudd flytebrygge, nedskrives over tre år. Pr. breddemeter         kr    1500,-
Medlemskontingent kr 300,-
Medlemskontingent (passiv) over 70 år / 10 års medlemskap kr 100,-

 

Bryggeleie
Påleplass kommunebrygge og gjestebrygge. Pr. breddemeter. kr 1250,-
Flytebrygger. Pr. breddemeter.                                                                     kr       1500,-
Wireplass. Pr. plass. kr 3000,-

Longside "Mølabrygge" Pr. plass.

kr 3000,-

Longside kommunebrygge / flytebrygge. Pr. plass.

kr 3000,-

 Maks total båtlengde inklusiv baugspyd, badeplattform etc. er elleve meter.

 

Arbeidsinnsats

Arbeidsinnsats blir lønnet med kr. 150,- pr. time.

 

Sum avgift for medlemskap og båtplass

Ordinært innskudd (+ innskudd flytebrygge)+ medlemskontingent + bryggeleie.

 

Bruk av kran, vinteropplag etc.
Vinteropplag og oppussing inkl. kran opp/ut – under 8 m. (26´) kr 4000,-
Vinteropplag og oppussing inkl. kran opp/ut – fra 8 m. (26´) til 10 m.  kr       4500,-
Vinteropplag og oppussing over 10 m. kr 5000,-
Vinteropplag på vannet, ikke båtplass. Pr. plass. kr 2000,-
Kran opp og ut inkludert oppussing, båt under 28' kr 2000,-
Kran opp og ut inkludert oppussing, båt 28' og over kr 2500,-
Strøplass, pr. påbegynt uke kr 150,-
Bruk av traktor/båthenger utenfor GBFs område kr 250,-
Båter uten båtplass i havnen får full vinterleie ved sommeropplag
Bruk av kran og traktor utenom fastsatte tider kr  200,- 

 

Godkjent av årsmøtet 2017

 

Styret i Gressvik Båtforening

   
© Gressvik Båtforening