Logg inn

Logg inn

Årsmøte 2018

Detaljer

ÅRSMØTE

GRESSVIK BÅTFORENING

2018

Røde Korshuset - Gressvik

14.03.2018 Kl. 18.00

Agenda

1. Valg av dirigent og referent.

2. Godkjenne protokoll fra forrige generalforsamling

3. Behandle årsmeldingen

4. Behandle revidert regnskap

5. Behandle innkomne forslag

1. Oppdateres fortløpende....

6. Fastsette gebyrer og kontingenter

7. Vedta drifts- og investeringsbudsjett

8. Valg av styre og komiteer

9. Valg av ny valgkomite

10. Årsmøtet heves

11. Kaffepause

12. Medlemsmøte

Saker som ønskes tatt opp på møtet må være styret ihende innen onsdag 28. Februar 

 Vel møtt!

   
© Gressvik Båtforening